Advokatfirman Nordkvist

– för din rätt, i din juridiska situation.

Advokatfirman Nordkvist hjälper dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende- och umgänge med barn, verkställighetsfrågor, bodelningsfrågor, arvstvister, brottmål och förvaltningsrättsliga mål. 

Vi upprättar testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal samt andra familjerättslig dokument.

I familjetvister kan du beviljas rättshjälp eller använda ditt rättsskydd genom din hemförsäkring, vilket innebär att du inte behöver stå för hela kostnaden för ditt ombud, läs mer om det under rubriken ”Arvode”.

Kontakt