Om Oss

watercolor_oo

Verksamhet

Advokat Sofia Nordkvist erbjuder dig som klient rättslig hjälp inom olika områden. Vi pratar på en nivå så att våra klienter faktiskt förstår vad vi säger och klienten ska känna att denne blir lyssnad på. Vi är genuint intresserade av våra klienters situation och vi vill att den ska bli till det bättre.

För oss är det viktigt att tänka brett och att ge våra klienter ett bra resultat. Vi arbetar prestigelöst och ser hela tiden till våra klienters bästa.

Advokat Sofia Nordkvist

I grunden är Sofia Nordkvist utbildad socionom och är filosofie magister i socialt arbete, ett yrke hon varit verksam i sedan slutet av 1980-talet. I december 2009 avlade Sofia juris kandidatexamen efter att ha studerat på Juristprogrammet vid Örebro universitet.

Sedan dess har Sofia arbetat som biträdande jurist hos Advokatbyrån Arvidsson & Heglind, som notarie vid Värmlands tingsrätt och hos Advokaterna Bohmansson & Schultz AB. I januari 2014 blev hon upptagen i Advokatsamfundet. Samma år bestämde hon sig för att starta eget och i och med sin bakgrund tar hon med sig en betydande erfarenhet från socialtjänsten in i företaget. Det ger oss en stor fördel när det kommer till att sätta sig in i problem och utveckla strategier när vi möter en person som behöver vår hjälp.

Vi har stor erfarenhet av förvaltningsrätt och familjerätt.