Arvoden

watercolor_arv

Vi följer domstolsverkets timkostnadsnorm.

Vi hjälper även till att ansöka om rättsskydd och rättshjälp. Det innebär att vi ser till så att våra klienter får den hjälp denne kan få för att täcka advokatkostnader. Att inte hjälpa till med dessa bitar strider mot god advokatsed.

Ekonomisk hjälp via rättsskydd eller rättshjälp
Rättsskydd innebär att du genom din hemförsäkring kan söka ekonomisk hjälp hos ditt försäkringsbolag. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta mer om dina villkor.

Rättshjälp är för dig som inte har någon hemförsäkring samt är inkomstprövat. För att få rättshjälp får du inte ha en ekonomisk grund (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kronor per år. Det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Endast privatpersoner kan beviljas rättshjälp.