Tjänster

arvsratt_advokat Arvsrätt

Vi hjälper dig med upprättande av testamente, agerar boutredningsman, hjälper till med planering kring framtida arvskifte. Vi vet även vilka lagar som gäller för särkullbarn. Läs mer

familjeratt_advokat Familjerätt

Äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, bodelning, i tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge. Familjerätten reglerar familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Läs mer

straffratt_advokat Straffrätt

Straffrätten behandlar brott och konsekvensen av att begå brott. Att begå ett brott kan leda till både skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar. Sofia Nordkvist kan anlitas som ombud och offentlig försvarare för den som är misstänkt för brott och som målsägandebiträde för en person som blivit utsatt för brott. Läs mer

forvaltningsratt_advokat Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är en stor del för oss. Här gäller det myndigheter och privatpersoner. Lagen om vård av unga (LVU), tvångsvård, Lagen om vård av missbrukare (LVM) och vårdnadstvister. I många fall har den som är föremål för myndigheters beslut rätt till juridisk hjälp i förvaltningsdomstolarna. Det är då domstolarna som står för kostnaden för det offentliga biträdet. Sofia Nordkvist kan anlitas som ombud och offentligt biträde i dessa mål. Läs mer