Tjänster

arvsratt_advokat Arvsrätt

Vi hjälper dig med upprättande av testamente, agerar boutredningsman, hjälper till med planering kring framtida arvskifte. Vi vet även vilka lagar som gäller för särkullbarn.

familjeratt_advokat Familjerätt

Äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, bodelning, i tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge. Familjerätten reglerar familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

migrationsratt_advokat Migrationsrätt

De flesta som söker asyl har rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket står för kostnaden om du har rätt till ett offentligt biträde. För det fall du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita ett eget biträde men får då själv stå för kostnaden. Sofia Nordkvist kan anlitas som ombud och offentligt biträde i dessa mål.

straffratt_advokat Straffrätt

Straffrätten behandlar brott och konsekvensen av att begå brott. Att begå ett brott kan leda till både skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar. Sofia Nordkvist kan anlitas som ombud och offentlig försvarare för den som är misstänkt för brott och som målsägandebiträde för en person som blivit utsatt för brott.

civilratt_advokat Allmän civilrätt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden. Framför allt avtalsrätt och köprätt rörs av den allmänna civilrätten. Men även frågor som sakrätt, skuld och fordran faller under denna punkt.

skadestandsratt_advokat Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten rör förhållanden där en person genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons egendom. Personskador ex i mål mot försäkringsbolag.

forvaltningsratt_advokat Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är en stor del för oss. Här gäller det myndigheter och privatpersoner. Lagen om vård av unga (LVU), tvångsvård, Lagen om vård av missbrukare (LVM) och vårdnadstvister. I många fall har den som är föremål för myndigheters beslut rätt till juridisk hjälp i förvaltningsdomstolarna. Det är då domstolarna som står för kostnaden för det offentliga biträdet. Sofia Nordkvist kan anlitas som ombud och offentligt biträde i dessa mål.

Om häktning uppstått

Om någon i din närhet häktats är det vanligt att många frågor dyker upp. Hur ska jag agera? Vad har den häktade för rättigheter? Vad kan jag göra för min närstående? Vad säger jag till våra barn?

Vi hjälper dig med information om besök, hur ni kan hålla kontakten och om stöd som finns för anhöriga.

Hos Kriminalvården finns all information.