Frågor och svar

Klicka på frågorna så visas svaret under.

Jag och min f.d. sambo tvistade i tingsrätt om vårdnad och umgänge angående våra gemensamma barn. Vad händer om sambon inte följer domen? Vad kan jag göra?

Om din sambo inte följer domslutet kan du vända dig till tingsrätten och begära verkställighet av domen. Det innebär att tingsrätten kan besluta att din sambo förpliktigas att följa domen, annars utgår vite. Om din f.d. sambo fortsättningsvis inte följer domen kommer denne att få betala vite.

Jag och min fru har varit gifta i 23 år men ligger nu i skilsmässa. Hon vägrar att samarbeta kring bodelningen. Vad ska jag göra?

Om din fru vägrar att samarbeta kring bodelningen kan du vända dig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat som utses av tingsrätten för att hjälpa er med bodelningen. Att anlita en bodelningsförrättare kan kosta en del, vilket är bra att ha i beräkningen. Bra att veta är att ena parten inte kan motsätta sig en bodelningsförrättare, då bodelningen kommer att genomföras i alla fall.

Min man och jag har varit gifta i 20 år. Ärver jag honom även om han har barn sedan tidigare?

Nej, inte utan testamente. Ni ärver endast varandra om ni inte har barn alternativt har gemensamma barn.

Jag har köpt en lägenhet till mig och min sambo, har han rätt till värdet av lägenheten om vi separerar?

Om din sambo begär bodelning blir det normalt en hälftendelning av värdet oavsett hur ni äger bostaden.

Jag och min sambo har bott ihop i tio år och för två år sedan gick vi isär. Han bor kvar i vårt gemensamma hus men han har vägrat att lösa ut mig. Vad ska jag göra?

När ett samboförhållande upphör har man som sambo ett år på sig att begära bodelning av bostad och bohag som varit anskaffad för gemensamt bruk. Det är den som begär bodelning som ska bevisa att mer än ett år inte förflutit. Eftersom det var två år sen ditt och Kalles samboskap upphörde kommer det bli svårt att påkalla bodelning i efter hand.

Min blivande make vill att jag undertecknar ett äktenskapsförord, är jag tvungen att göra det?

Nej, du kan aldrig bli tvingad att underteckna en handling.

Min sambo har hastigt avlidit. Våra gemensamma barn 3 och 5 år gamla har ärvt det hus som vi bor i. Överförmyndaren vill nu att barnen säljer huset för att säkerställa deras förmögenhet. Finns det något man kan göra?

Sambos ärver inte varandra. När föräldrarna är sambo ärver barnen den förälder som avlidit. Här är barnen under 18 år vilken är anledningen till att kommunens överförmyndare kopplas in för att tillvarata barnets intresse. Ytterst är det överförmyndaren som avgör om bostaden ska säljas och tillgångarna placeras på något annat sätt. Du kan begära en bodelning och på så vis få äganderätt till halva bostaden.

Min mamma dog nyligen och har stora skulder. Kommer jag bli skyldig att betala tillbaka hennes skulder?

Nej, i Sverige ärver man inte skulder. Skulderna kommer att betalas av i den mån det är möjligt i dödsboet och annars sätts dödsboet i konkurs.

Vi har två barn. En son som är 10 år och en dotter som är 5 år. Barnens förskola har gjort anmälningar till socialtjänsten och de tror att jag har slagit henne. Nu vill socialtjänsten att båda barnen ska bo i en annan familj. Vad ska vi göra?

Om barnens förskola misstänker att något barn far illa har de anmälningsplikt till socialtjänsten. Socialtjänsten påbörjar då en utredning. När utredningen slutförts gör socialtjänsten en avvägning av huruvida en åtgärd krävs eller inte. I det här fallet har de kommit fram till att era barn ska bo i en annan familj. Ni kan välja att samtycka till att barnen ska bo i en annan familj och i sådant fall kommer stödinsatsen för barnen ske frivilligt. Om ni inte anser att socialtjänsten fattat rätt beslut, kan ni motsätta er frivillig familjehemsplacering. Socialtjänsten kommer då att ansöka om LVU d.v.s. tvångsvård av era barn, och då får ni chans att yttra er i förvaltningsrätt där beslutet kommer tas.

Vad innebär en hemtagningsbegäran?

Om ett barn eller ungdom är omhändertaget i enlighet med lagen om vård av unga (LVU) kan föräldrarna göra en hemtagningsbegäran till socialtjänsten. Vid begäran är socialnämnden och socialtjänsten skyldiga att omedelbart starta en utredning för att se om det fortfarande finns ett behov av vård eller om den ska upphöra. För det fall socialnämnden beslutar om fortsatt vård och hemtagningsbegäran således avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Vänligen observera att informationen på hemsidan inte är uttömmande och Advokatfirman Nordkvist ansvarar inte för skador, förluster eller kostnader som direkt eller indirekt som uppstått utan personlig konsultation. För att få information om din situation är du välkommen att kontakta oss för ett personligt möte.

Mallar och blanketter

…finns inte hos oss.

Varför har vi inte mallar och blanketter som gemeneman kan ladda ner från vår hemsida?

Vi utformar varje handling efter just dina förutsättningar så att handlingen blir unikt utformad för dig och motsvarar dina förväntningar och vilja. För att upprätta en juridisk handling av hög kvalité är det av stor vikt att förstå begrepp och se konsekvenser av gällande rätt just för att undvika framtida frågetecken och eventuella tvister. För att undvika att varken du eller dina nära och kära hamnar i en tvist som kan kosta er stora pengar är vår rekommendation att inte ladda ner mallar från internet eller att kopiera vänners handlingar.